Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Recenzenci

dr hab. Agnieszka Bender, prof. UKSW (IHS UKSW)

dr Jacek Bielak (IHS UG) 

dr hab. Stanisław Czekalski, prof. UAM (IHS UAM)

dr hab. Anna Sylwia Czyż (IHS UKSW)

dr hab. Piotr Gryglewski (IHS UŁ)

dr hab. Grażyna Jurkowlaniec (IHS UW)

dr hab. Romuald Kaczmarek (IHS UWr)

dr Ewa Kubiak (IHS UŁ)

dr hab. Kazimierz Kuczman, prof. UPJP II (IHSiK UPJPII)

prof. dr hab. Adam Małkiewicz (IHSiK UPJP2)

dr hab. Ryszard Mączyński, prof. UMK (KHSiK UMK)

dr hab. Michał Mencfel (IHS UAM)

dr hab. Zbigniew Michalczyk (Instytut Sztuki PAN) 

dr hab. Juliusz Raczkowski (IZiK UMK)

dr hab. Irena Rolska, prof. KUL (IHS KUL)

dr hab. Agnieszka Rodrigez-Rosales (IHS UW)

dr hab. Jakub Sito, prof. IS PAN (Instytut Sztuki PAN)

dr Józef Skrabski (IHSiK UPJP2)

prof. dr hab. Stanisław Sroka (IH UJ)

prof. dr hab. Krzysztof Stefański (IHS UŁ)

dr hab. Barbara Szczypka-Gwiazda (ZHS UŚ)

dr hab. Tomasz Torbus, prof. UG (IHS UG)

ks. dr Szymon Tracz (IHSiK UPJPII)

dr hab. Wojciech Włodarczyk, prof. ASP (ASP Warszawa)

prof. dr hab. Tadeusz Żuchowski (IHS UAM)