Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

TOM XV

TOM XV

Spis treści

Spis treści (DOI) więcej o

Jerzy Gadomski, Moja historia sztuki

profesor Jerzy Gadomski, emerytowany pracownik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, ul. Grodzka 53, 31–001 Kraków

(DOI)

 

Marta Graczyńska, Polityka w architekturze Polski, Czech i Węgier od końca IX do końca XI wieku

mgr Marta Graczyńska, Muzeum Narodowe w Krakowie, ul. 3 Maja 1, 30-062 Kraków

(DOI)

Streszczenie

 

więcej o

Masza Sitek, Przeciągający się początek czy artystyczny "wielki wybuch"? Pytania o oprawę kultu relikwii św. Wojciecha w Gnieźnie około roku 1000

mgr ​Masza Sitek, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grodzka 53, 31–001 Kraków

(DOI)

Streszczenie

więcej o

Jakub Adamski, The influence of 13th - and 14th century English architecture in the Southern Baltic region and Poland

dr Jakub Adamski, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa

(DOI)

Streszczenie

 

więcej o

Michał Sobala, Krakowska rezydencja arcybiskupów gnieźnieńskich

mgr Michał Sobala, Kraków

(DOI)

Streszczenie

Kinga Blaschke, Michał Kurzej, Obrazy w krużganku klasztoru Dominikanów w Krakowie

dr Kinga Blaschke, Kraków; dr Michał Kurzej, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grodzka 53, 31–001 Kraków

(DOI)

więcej o

Michał Hankus, Trwałość przesądu - problem ikonografii Szymona z Trydentu i jej wpływ na inne kulty "świętych niewiniątek"

mgr Michał Hankus, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grodzka 53, 31–001 Kraków

(DOI)

Streszczenie

więcej o

Mateusz Łepkowski, Nie tylko malarstwo - aktualizacja w nowożytnej kulturze religijnej: wybrane zagadnienia i problematyka badawcza

mgr Mateusz Łepkowski, Kraków

(DOI)

więcej o

Aleksander Stankiewicz, Łaźnia i ogród w rezydencji Zygmunta Gonzagi margrabiego Myszkowskiego w Pińczowie

mgr Aleksander Stankiewicz, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grodzka 53, 31–001 Kraków

(DOI)

Streszczenie

 

więcej o

Natalia Kończal, Artemisia i Zuzanna - między biografizmem a strukturą obrazową

mgr Natalia Kończal, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Aleja Niepodległości 4, 61-874 Poznań

(DOI)

Streszczenie 

więcej o

Elżbieta Pytlarz, Kaplica w Karniowicach w świetle ostatnich odkryć konserwatorskich

mgr Elżbieta Pytlarz, Kraków

(DOI)

Streszczenie

więcej o

Anita Kunikowska, Niepublikowany wzornik architektoniczny z Carskiego Sioła (1857): z problematyki neobizantyńskiej architektury cerkiewnej na ziemiach polskich pod zaborem rosyjskim

mgr Anita Kunikowska, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grodzka 53, 31–001 Kraków

(DOI)

Streszczenie

 

więcej o

Agata Wójcik, Akt w malarstwie XIX wieku a fotografia i pornografia: Przypadek Pantaleona Szyndlera

dr ​Agata Wójcik, Instytut Malarstwa i Edukacji Artystycznej, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Podchorążych 2, 30–084 Kraków

(DOI)

Streszczenie

więcej o

Agata Dworzak, Uwagi o "fabryce" kolegiaty sandomierskiej w XVII i XVIII wieku - na marginesie książki Krzysztofa Rafała Prokopa, "Fabrica ecclesiae": budowa i utrzymanie katolickich miejsc kultu w diecezji krakowskiej w czasach nowożytnych

mgr Agata Dworzak, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grodzka 53, 31–001 Kraków

(DOI)

Streszczenie

więcej o

Tadeusz J. Żuchowski, [recenzja] Hanna Osiecka-Samsonowicz, Polskie uroczystości w barokowym Rzymie 1587 - 1696]

prof. dr hab. Tadeusz J. Żuchowski, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Aleja Niepodległości 4, 61-874 Poznań

(DOI)

 

więcej o

Marta Graczyńska, [recenzja] Nora Berend & Przemysław Urbańczyk & Przemysław Wiszweski, Central Europe in the high middle ages]

mgr Marta Graczyńska, Muzeum Narodowe w Krakowie, ul. 3 Maja 1, 30-062 Kraków

(DOI)

więcej o

Maria Jastrzębska, Kamila Twardowska, [recenzja] Barbara Zbroja, Architektura międzywojennego Krakowa 1918 - 1939]

mgr Maria Jastrzębska, Kraków; mgr Kamila Twardowska, Muzeum Narodowe w Krakowie, ul. 3 Maja 1, 30-062 Kraków

(DOI)

więcej o

Michał Kurzej, [recenzja] Anna Dettloff, Rzeźba krakowska drugiej połowy wieku XVIII]

dr Michał Kurzej, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grodzka 53, 31–001 Kraków

(DOI)

więcej o

Andrzej Betlej, Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ za rok 2014

dr hab. Andrzej Betlej, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, ul. Grodzka 53, 31–001 Kraków

(DOI)

Kronika Instytutu Historii Sztuki UJ za rok 2014  

więcej o

Noty o autorach

Noty o autorach

(ODI)