Przejdź do głównej treści

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Polityka Open Access czasopisma "Modus. Prace z historii sztuki / Art History Journal"

"MODUS. Prace z historii sztuki / Art History Journal" jest czasopismem o otwartym dostępie, co oznacza, że ​​cała jego treść jest dostępna swobodnie dostępne, bez opłat dla użytkowników oraz instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, wyszukiwać lub udostępniać linki do pełnych tekstów artykułów, lub wykorzystywać je w jakimkolwiek innym zgodnym z prawem celu bez pytania uprzedniej zgody wydawcy lub autora. Zasady te są zgodne z definicją otwartego dostępu przyjętą przez BOAI.

Dostęp do poszczególnych numerów czasopisma odbywa się poprzez platformę OJS czasopisma, repozytorium Biblioteki w Heidelbergu oraz przez stronę czasopisma w zakładce "numery online".

Artykuły dostępne są na licencji  Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe.

 

W związku z polityką open access, Autorzy publikujący w czasopiśmie podpisują umowę licencyjną z wydawnictwem w zakresie udzielenia nieodpłatnie na rzecz Wydawcy licencji niewyłącznej bezterminowej do korzystania z Utworu w zakresie wielokrotnego wydania i rozpowszechnienia na wszelkich znanychnośnikach, na wszystkich znanych polach eksploatacji. Wzór umowy licencyjnej. © Copyright by Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego & Autorzy.

Ponadto, jeśli autorzy chcą zdeponować kopię swojej pracy w wybranym przez siebie repozytorium instytucjonalnym lub innym, można to zrobić bez embargo, biorąc pod uwagę różne wersje artykułu (wersja przesłana; wersja zaakceptowana; wersja opublikowana)”.