Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Pomiń baner

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nasz profil na Facebooku

Zagnieżdżone portlety Zagnieżdżone portlety

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Bazy indeksujące "Modusa"

      

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

O Roczniku

Instytut Historii Sztuki początkowo wydawał swój periodyk Prace z Historii Sztuki w ramach Zeszytów naukowych Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po zmianach ustrojowych, w nowych warunkach edytorskich, uznano, że należy powołać pismo niezależne od Zeszytów. Tak w roku 1999 powstał Modus. Prace z Historii sztuki – rocznik nawiązujący swym podtytułem do dawnej serii, który otrzymał nr ISSN 1641-9715. 

Pismo ma charakter otwarty. Publikuje dłuższe rozprawy, artykuły i miscellanea uczonych związanych z Instytutem oraz autorów z innych ośrodków polskich i zagranicznych. Pismo kładzie duży nacisk na dział recenzji. Głównym językiem rocznika jest język polski, ale ogłaszane są też teksty w językach kongresowych (angielski, niemiecki, francuski). Począwszy od tomu 18. (2018) Rocznik będzie wydawany w wersji dwujęzycznej - polsko-angielskiej.

Natomiast od tomu 17. (2017) "Modus" jest wydawany zarówno w wersji drukowanej jak i elektronicznej, pod numerem e-ISSN 2545-3882. Egzemplarze elektroniczne dostępne są online na stronie Wydawnictwa Towarzystwa Naukowego Societas Vistulana oraz na naszej stronie w zakładce "Numery online"

Związek z Instytutem Historii Sztuki UJ podkreśla Kronika, przynosząca wiadomości na temat wydarzeń naukowych, zmian personalnych oraz obronionych prac magisterskich i doktorskich.